Om Witalis Real Estate Consulting AB

Företaget Witalis Real Estate Consulting AB startades den 1 mars 2016, av mig, Karin Witalis.

Jag har arbetat i fastighetsbranschen sedan 1996, och sedan 1999 som analytiker. I grunden är jag civilingenjör från KTH.

Som analytiker har jag verkat både som konsult och som investment manager. Mina viktigaste tidigare arbetsgivare har varit JLL, ING Real Estate Investment Management, Aberdeen Asset Management samt DTZ.

Under några år i början av 2000-talet var jag stationerad i London och det var där jag lärde mig grunderna i att göra prognoser och investeringsstrategier. Efter att jag återvänt till Sverige år 2005 har jag haft bredare ansvarsområden som Investeringsstrateg samt Head of Research / Analyschef.

Jag är intresserad av makroekonomi och samhällsutveckling, och försöker i min analys se fastigheter i ett bredare perspektiv som omfattar mer än bara fastighetsbranschen. Jag tycker om att skriva och att hålla föredrag. Eftersom jag haft engelska som arbetsspråk, helt eller delvis, hela mitt arbetsliv, och dessutom bott i England, är jag bra både på att tala och skriva på engelska. Jag har ett stort kontaktnät i fastighetsbranschen, både i Sverige och internationellt.

Mellan 2008 och 2018 var jag ordförande för SEPREF, the Swedish Property Research Forum, som är ett nätverk för fastighetsanalytiker i Sverige. Jag är fortfarande medlem i styrgruppen för SEPREF. Jag ansvarar för SEPREFs kvartalsvisa konsensusprognos.

Från och med mars 2016 arbetar jag som fristående konsult. Här är några av de saker jag kan hjälpa till med:

  • Marknadsbeskrivningar och presentationer.
  • Marknadstexter till kvartalsrapporter och årsredovisningar.
  • Områdesanalyser, till exempel inför fastighetsförvärv, nybyggnation eller uthyrning.
  • Stöd vid formulering av investeringsstrategier.
  • Utredningar av olika slag. Jag har bland annat gjort bostadsmarknadsutredningar och bostadsförsörjningsprogram åt kommuner.
  • Översättning av fastighetsrelaterad text från svenska till engelska och tvärt om.
  • Marknadsundersökningar.
  • Redaktionella texter (tidningsartiklar, krönikor, bloggar mm).
  • Föredrag och moderator.

Hör gärna av dig om du behöver konsulthjälp inom fastighetsresearch.