Här är några av de saker jag kan hjälpa till med:

  • Marknadsbeskrivningar och presentationer.
  • Marknadstexter till kvartalsrapporter och årsredovisningar.
  • Områdesanalyser, till exempel inför fastighetsförvärv, nybyggnation eller uthyrning.
  • Stöd vid formulering av investeringsstrategier.
  • Utredningar av olika slag. Jag har bland annat gjort en bostadsutredning åt Vingåkers kommun.
  • Översättning av fastighetsrelaterad text från svenska till engelska och tvärt om.
  • Marknadsundersökningar.
  • Redaktionella texter.