Här är några av de saker jag kan hjälpa till med:

  • Marknadsbeskrivningar och presentationer
  • Marknadstexter till kvartalsrapporter och årsredovisningar
  • Områdesanalyser till exempel inför fastighetsförvärv
  • Stöd vid formulering av investeringsstrategier
  • Översättning av fastighetsrelaterad text från svenska till engelska och tvärt om
  • Marknadsundersökningar
  • Redaktionella texter